Ενημερώσεις ασφαλείας της Microsoft Δεκεμβρίου 2017 απελευθέρωση

Αυτή η επισκόπηση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας και τις μη ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που κυκλοφόρησε η Microsoft για Windows, Office και άλλα προϊόντα της εταιρείας τον Δεκέμβριο του 2017.

Ο οδηγός χωρίζεται σε διάφορα μέρη: αρχίζει με μια σύνοψη που σκιαγραφεί τα πιο σημαντικά κομμάτια. Αυτό ακολουθείται από τη διανομή του λειτουργικού συστήματος που υπογραμμίζει τον επηρεασμό των διαφορετικών εκδόσεων των Windows αυτό το μήνα.

Εμφανίζεται η λίστα των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας, γνωστών ζητημάτων, συμβουλών ασφαλείας και ενημερώσεων που δεν αφορούν την ασφάλεια. Το τελευταίο μέρος της επισκόπησης συνδέει άμεσα με τις λήψεις αθροιστικής ενημέρωσης για τα Windows 7, 8.1 και 10 συστήματα και με πόρους που θα σας φανούν χρήσιμο να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες.

Ανατρέξτε στην Ημέρα Patch του Νοεμβρίου του 2017 για πληροφορίες σχετικά με τα μπαλώματα του προηγούμενου μήνα.

Ενημερώσεις ασφαλείας της Microsoft Δεκεμβρίου 2017

Μπορείτε να λάβετε το ακόλουθο λογιστικό φύλλο Excel που περιλαμβάνει όλες τις ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για όλα τα προϊόντα που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 2017 από τη Microsoft. Κατεβάστε το με ένα κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο: windows-security-updates-december-2017.zip

Περίληψη των κυριότερων σημείων

 • Η Microsoft εξέδωσε ενημερώσεις ασφαλείας για όλες τις εκδόσεις των Windows που υποστηρίζει η εταιρεία (client και server).
 • Δεν υπάρχουν κρίσιμες ενημερώσεις για τα Windows, αλλά για IE και Edge.
 • Άλλα προϊόντα της Microsoft με ενημερώσεις ασφαλείας είναι: Microsoft Office, Microsoft Exchange Server, Microsoft Edge και Internet Explorer.

Διανομή λειτουργικού συστήματος

 • Τα Windows 7 : 2 τρωτά σημεία εκ των οποίων τα 2 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows 8.1 : 2 ευπάθειες, εκ των οποίων τα 2 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows 10 έκδοση 1607 : 3 τρωτά σημεία εκ των οποίων τα 3 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows 10 έκδοση 1703 : 3 τρωτά σημεία, εκ των οποίων τα 3 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows 10 έκδοση 1709 : 3 τρωτά σημεία εκ των οποίων τα 3 βαθμολογούνται σημαντικά

Windows Server προϊόντα

 • Windows Server 2008 : 2 ευπάθειες, εκ των οποίων τα 2 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows Server 2008 R2 : 2 ευπάθειες, εκ των οποίων τα 2 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows Server 2012 και 2012 R2 : 2 ευπάθειες, εκ των οποίων τα 2 βαθμολογούνται σημαντικά
 • Windows Server 2016 : 3 τρωτά σημεία εκ των οποίων τα 3 βαθμολογούνται σημαντικά

Άλλα προϊόντα της Microsoft

 • Internet Explorer 11 : 13 ευπάθειες, 9 κρίσιμες, 4 σημαντικές
 • Microsoft Edge : 13 τρωτά σημεία, 12 κρίσιμα, 1 σημαντικά

Ενημερώσεις ασφαλείας

KB4054518 - Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1 μηνιαία συλλογή

 • Αντιμετωπίζει ζήτημα όπου οι χρήστες των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή κύλισης σε αναπτυσσόμενη λίστα.
 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine και τον Windows Server.

KB4054521 - Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας μόνο για Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP1

 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine και τον Windows Server.

KB4054519 - Μηνιαία συλλογή των Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 R2

 • Αντιμετωπίζει ζήτημα όπου οι χρήστες των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή κύλισης σε αναπτυσσόμενη λίστα.
 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine και τον Windows Server.

KB4054522 - Ενημερώσεις ασφαλείας των Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2 μόνο

 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine και τον Windows Server.

KB4054517 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 10 έκδοση 1709 για την κατασκευή 16299.125

 • Ενημερώνει την προεπιλεγμένη ορατότητα του Internet Explorer για το κουμπί που εκκινεί το Microsoft Edge.
 • Αντιμετωπίζει ζητήματα στα οποία το λογισμικό προστασίας φύλαξης συσκευών και ελέγχου εφαρμογών του Windows Defender αποκλείει την εκτέλεση ορισμένων εφαρμογών, ακόμη και σε λειτουργία εκτέλεσης μόνο ελέγχου.
 • Θέματα διευθύνσεων για επαναφορά bit PLC στις μεταβάσεις U0 / U3.
 • Το πρόβλημα των διευθύνσεων περιέχει εξατομικευμένες συσκευές Bluetooth που δεν υποστηρίζουν τη σύνδεση.
 • εδώ το πληκτρολόγιο αφής δεν υποστηρίζει την τυπική διάταξη για 88 γλώσσες.
 • Αντιμετωπίζει πρόβλημα όπου το πληκτρολόγιο αφής για έναν επεξεργαστή εισαγωγής μεθόδων τρίτου μέρους (IME) δεν διαθέτει πλήκτρο IME ON / OFF.
 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Αντιμετωπίζει το θέμα όπου, κατά τη χρήση του Virtual Center System Center
 • (VMM), ο χρήστης δεν μπορεί να αντιγράψει ή να κλωνοποιήσει εικονικές μηχανές (VM). Το μήνυμα σφάλματος είναι "0x80070057- Μη έγκυρη παράμετρος". Αυτό το ζήτημα επηρεάζει τις δέσμες ενεργειών VMM UI και PowerShell που χρησιμοποιούνται για την κλωνοποίηση και αντιγραφή VM.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge και Windows Server.

KB4053580 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 10 έκδοση 1703 για την κατασκευή 15063.786

 • Ενημερώνει την προεπιλεγμένη ορατότητα του Internet Explorer για το κουμπί που εκκινεί το Microsoft Edge.
 • Αντιμετωπίζει ζήτημα όπου οι χρήστες των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή κύλισης σε αναπτυσσόμενη λίστα.
 • Το ζήτημα διευθύνσεων που προκάλεσε μη αναμενόμενη αναβάθμιση των συσκευών Windows Pro στο Current Branch for Business (CBB).
 • Αντιμετωπίζει το θέμα όπου οι εφαρμογές ενδέχεται να σταματήσουν να ανταποκρίνονται σε πελάτες που έχουν ενεργοποιημένη τη χρήση διαδικτυακών ή δικτυακών πληρεξουσίων χρησιμοποιώντας διαμορφώσεις δέσμης ενεργειών PAC. Αυτό είναι αποτέλεσμα ενός αδιεξόδου στο WinHTTP.dll.
 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge και Windows Server.

KB4053579 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 10 έκδοση 1607 για την οικοδόμηση 14393.1944

 • Αντιμετωπίζει ζήτημα όπου οι χρήστες των υπηρεσιών αναφοράς του SQL Server ενδέχεται να μην μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γραμμή κύλισης σε αναπτυσσόμενη λίστα.
 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Αντιμετωπίζει ζητήματα στα οποία, μετά την εγκατάσταση των KB4041688, KB4052231 ή KB4048953, εμφανίζεται το σφάλμα "CDPUserSvc_XXXX έχει σταματήσει να λειτουργεί". Επιπλέον, αυτό επιλύει την καταγραφή του Αναγνωριστικού συμβάντος 1000 στο αρχείο καταγραφής συμβάντων εφαρμογής. Σημειώνει ότι το svchost.exe_CDPUserSvc_XXXX σταμάτησε να λειτουργεί και το όνομα της μονάδας σφάλματος είναι "cdp.dll".
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine και το Microsoft Edge.

KB4053578 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 10 έκδοση 1511 για την κατασκευή του 10586.1295

 • Απευθύνει πρόσθετα ζητήματα με ενημερωμένες πληροφορίες ζώνης ώρας.
 • Το πρόβλημα των διευθύνσεων που επηρέασε ορισμένους εκτυπωτές Epson SIDM (Dot Matrix) και TM (POS), οι οποίοι δεν ήταν σε θέση να εκτυπώσουν σε συστήματα βασισμένα σε x86 και x64. Αυτό το ζήτημα επηρεάζει το KB4048952.
 • Ενημερώσεις ασφαλείας για το Microsoft Scripting Engine, Microsoft Edge και Windows Server.

KB4052978 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Internet Explorer: 12 Δεκεμβρίου 2017

KB4047170 - Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Windows Server 2008 - διορθώνει μια ευπάθεια αποκάλυψης πληροφοριών στο Windows Media Player.

KB4052303 - Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για Windows Server 2008 και Windows XP Embedded - επιδιορθώνει την ευπάθεια εκτέλεσης απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα της υπηρεσίας Windows RRAS.

KB4053473 - Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τον Windows Server 2008 - επιλύει την ευπάθεια αποκάλυψης πληροφοριών στο πρόγραμμα χειρισμού πρωτοκόλλου: //

KB4053577 - Ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το Adobe Flash Player

KB4054520 - Μηνιαία συλλογή ποιότητας ασφαλείας για Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

KB4054523 - Μόνο ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows Embedded 8 Standard και Windows Server 2012

Γνωστά προβλήματα

Κανένας

Συμβουλές ασφαλείας και ενημερώσεις

CVE-2017-11940 - Ένα θέμα ευπάθειας απομακρυσμένης εκτέλεσης κώδικα του Microsoft Malware Protection Engine

Μη ενημερώσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια

KB4055994 - Δυναμική ενημέρωση για Windows έκδοση 1709 - Ενημερωμένη έκδοση συμβατότητας για αναβάθμιση και ανάκτηση των Windows 10 Έκδοση 1709

KB4056457 - Δυναμική ενημέρωση για Windows έκδοση 1709 - Ενημερωμένη αξιοπιστία για αναβάθμιση σε Windows 10 έκδοση 1709

KB4051956 - Ενημέρωση για τα Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows Embedded 8 Standard, Windows Server 2012, Windows Embedded Standard 7, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 και Windows XP Embedded στα Windows για τη Βόρεια Κύπρο, το Σουδάν και την Τόνγκα

KB890830 - Εργαλείο αφαίρεσης κακόβουλου λογισμικού των Windows - Δεκέμβριος 2017

KB4049068 - Αλλαγές ζώνης ώρας στα Windows για Φίτζι

Ενημερώσεις του Microsoft Office

Η Microsoft κυκλοφόρησε ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας για το Microsoft Office στις 6 Δεκεμβρίου 2017. Μπορείτε να δείτε την επισκόπηση μας εδώ.

KB4011095 - Office 2016 - Αυτή η ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας επιλύει τρωτά σημεία του Microsoft Office που θα μπορούσαν να επιτρέψουν απομακρυσμένη εκτέλεση κώδικα αν ένας χρήστης ανοίγει ένα ειδικά κατασκευασμένο αρχείο του Office.

KB4011575 - Word 2016 - Επιλύει το ζήτημα που περιγράφεται στο 4011575. Περιλαμβάνει μια λίστα βελτιώσεων πάνω από αυτό:

 • Αυτή η ενημερωμένη έκδοση βελτιώνει την απόδοση για ιδιότητες στυλ στο VBA στο Word 2016.
 • Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο στη λειτουργία Παρακολούθηση αλλαγών, κάποιο κείμενο χάνεται από το έγγραφο.
 • Η απόσταση μεταξύ γραμμών εμφανίζεται εσφαλμένα όταν χρησιμοποιείτε γραμματοσειρές OpenType (* .otf) στο Word 2016.
 • Δεν μπορείτε να ορίσετε το αναγνωριστικό παραγράφου για την πρώτη παράγραφο σε ένα πλαίσιο κειμένου μέσω του Word VBA.
 • Το κείμενο σε ένα κελί επικαλύπτεται αφού προσαρμόσετε το πλάτος της στήλης σε έναν πίνακα.
 • Όταν προσπαθείτε να ενεργοποιήσετε ένα αντικείμενο OLE στο Word 2016, το αντικείμενο ενεργοποιείται απροσδόκητα σε μια εφαρμογή που ανοίχθηκε πρόσφατα.
 • Όταν δημιουργείτε και επεξεργάζεστε ένα έγγραφο που βασίζεται σε ένα πρότυπο που βρίσκεται στο φάκελο Προσωρινά αρχεία Internet και στη συνέχεια εκτυπώνει το έγγραφο, η γραμμή εμπιστοσύνης επανεμφανίζεται ξαφνικά. Όταν κάνετε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση επεξεργασίας ξανά, το Word διακόπτεται.
 • Οι οριζόντιες γραμμές εξαφανίζονται στο Word 2016 όταν αλλάζετε το επίπεδο ζουμ.
 • Όταν αποθηκεύετε ένα έγγραφο του Word προς τα αριστερά ως αρχείο PDF ή XPS, οι αριθμοί γραμμών βρίσκονται στην αριστερή πλευρά του κειμένου αντί της δεξιάς πλευράς.
 • Το Word 2016 διακόπτεται όταν ανοίγετε ένα δυαδικό έγγραφο (* .doc) που περιέχει ένα σχήμα οριζόντιας γραμμής.
 • Ο αραβικός δεκαδικός διαχωριστής εμφανίζεται ως χαρακτήρας κόμμα αντί για χαρακτήρα περιόδου όταν χρησιμοποιείτε έναν αριθμό Hindi στις εφαρμογές του Office 2016.
 • Το Word 2016 διακόπτεται μετά τη χρήση του παραθύρου πλοήγησης όταν η εφαρμογή Word είναι ενσωματωμένη ως αντικείμενο OLE σε άλλη εφαρμογή.
 • Το Word 2016 διακόπτεται όταν προσπαθείτε να αλλάξετε τις επιλογές γραμματικής για έναν κλητήρα παλαιότερης γραμματικής στο Office 2016.

KB4011277 - Office 2013 - Ίδιο με 4011575.

KB4011590 - Word 2013 - Ίδιο με 4011575

KB4011612 - Office 2010 - Ίδιο με 4011575

KB4011614 - Word 2010 - Ίδια με 4011575

KB4011608 - Word 2007 - Ίδια με 4011575

KB4011576 - SharePoint Server 2016 - Επιδιόρθωση ανύψωσης ευπάθειας προνομίων στο διακομιστή SharePoint.

KB4011578 - SharePoint Enterprise Sever 2016 - Διαθέτει βελτιώσεις μετάφρασης και βελτιώσεις στον αλγόριθμο SharePoint Health Analyzer.

KB4011587 - Server Web Apps Server 2013

 • Ας υποθέσουμε ότι έχετε εισαγάγει το πεδίο SaveDate μέσω Quick Parts σε ένα έγγραφο του Word. Σε αυτήν την περίπτωση, όταν προβάλετε το έγγραφο στο Word Online Viewer, το πεδίο SaveDate αναφέρει τον τρέχοντα χρόνο διακομιστή αντί της τελευταίας αποθήκευσης του εγγράφου.
 • Όταν προβάλετε έγγραφα και στη συνέχεια κάντε κλικ στους υπερσυνδέσμους που περιέχουν ορισμένους χαρακτήρες (όπως η εβραϊκή και η αραβική γλώσσα) στο Word Online Viewer, οι υπερ-συνδέσεις δεν λειτουργούν.

KB4011598 - Έργο Server 2013 - Διάφορες βελτιώσεις σε εργασίες, φύλλα εργασίας και άλλα θέματα.

KB4011589 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τον Project Server 2013

 • Οι επείγουσες επιδιορθώσεις του Microsoft Office 2013 είναι πλέον πολύγλωσσες. Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης περιέχει ενημερώσεις για όλες τις γλώσσες.
 • Αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης περιλαμβάνει όλα τα πακέτα στοιχείων διακομιστή. Επιπλέον, αυτό το πακέτο αθροιστικής ενημερωμένης έκδοσης ενημερώνει μόνο τα στοιχεία που είναι εγκατεστημένα στο σύστημα.

KB4011601 - SharePoint Enterprise Server 2013 - βελτιώσεις του Health Analyzer.

KB4011582 - SharePoint Enterprise Server 2013 - Πολλές διορθώσεις και βελτιώσεις.

KB4011596 - SharePoint Foundation 2013 - Πολλές διορθώσεις και βελτιώσεις.

KB4011588 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Foundation 2013 - Ίδια με KB4011589.

KB4011593 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για το SharePoint Server 2013 - Ίδια με KB4011589.

Τρόπος λήψης και εγκατάστασης των ενημερωμένων εκδόσεων ασφαλείας του Δεκεμβρίου του 2017

Οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας δημοσιεύονται ως μεμονωμένες ή αθροιστικές ενημερωμένες εκδόσεις από τη Microsoft. Όλες οι ενημερωμένες εκδόσεις ασφαλείας που ισχύουν για μια συγκεκριμένη έκδοση των Windows προσφέρονται μέσω των ενημερωμένων εκδόσεων των Windows στα περισσότερα οικιακά συστήματα.

Τα Windows έχουν ρυθμιστεί από προεπιλογή για να πραγματοποιήσουν αυτόματη λήψη και εγκατάσταση σημαντικών ενημερώσεων, όπως ενημερώσεις ασφαλείας.

Μπορείτε να εκτελέσετε χειροκίνητο έλεγχο για ενημερώσεις για να επιταχύνετε τη διαδικασία:

 1. Αγγίξτε το πλήκτρο των Windows για να εμφανιστεί η επιλογή "Έναρξη".
 2. Πληκτρολογήστε Windows Update και επιλέξτε το στοιχείο από τη λίστα των αποτελεσμάτων αναζήτησης.
 3. Κάντε κλικ στον έλεγχο για ενημερώσεις εάν τα Windows δεν το κάνουν αυτόματα όταν ανοίγει η σελίδα Windows Update.
 4. Οι ενημερώσεις είτε εγκαθίστανται αυτόματα είτε κατόπιν αιτήματος του χρήστη.

Ακολουθούν άμεσες συνδέσεις λήψης με αθροιστικές ενημερώσεις για εκδόσεις 32-bit και 64-bit των Windows 7, Windows 8.1 και Windows 10 (όλες οι υποστηριζόμενες εκδόσεις).

Άμεση λήψη ενημερώσεων

Windows 7 SP1 και Windows Server 2008 R2 SP

 • KB4054518 - 2017-12 Μηνιαία συλλογή ποιότητας ασφαλείας για τα Windows 7 για συστήματα που βασίζονται σε x86
 • KB4054521 - 2017-12 Μόνο ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για το ενσωματωμένο πρότυπο Windows 7 για συστήματα βασισμένα σε x64

Windows 8.1 και Windows Server 2012 R2

 • KB4054519 - 2017-12 Μηνιαία συλλογή ποιότητας ασφαλείας για τα Windows 8.1 για συστήματα που βασίζονται σε x86

 • KB4054522 - 2017-12 Μόνο ενημερωμένη έκδοση ασφαλείας για τα Windows 8.1 για συστήματα x86

Windows 10 (έκδοση 151)

 • KB4053578 - Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για τα Windows 10 έκδοση 1511

Windows 10 και Windows Server 2016 (έκδοση 1607)

 • KB4053579-- 2017-12 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1607 και Windows Server 2016

Windows 10 (έκδοση 1703)

 • KB4053580 - 2017-12 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1703

Windows 10 (έκδοση 1709)

 • KB4054517 - 2017-12 Αθροιστική ενημερωμένη έκδοση για Windows 10 έκδοση 1709

Επιπρόσθετοι πόροι

 • Δεκέμβριος 2017 Σημειώσεις έκδοσης ενημερώσεων ασφαλείας
 • Λίστα ενημερωμένων εκδόσεων λογισμικού για προϊόντα της Microsoft
 • Κατάλογος συμβουλών ασφαλείας
 • Οδηγός ενημερώσεων ασφαλείας
 • Ο ιστότοπος του Microsoft Update Catalog
 • Ο σε βάθος οδηγός ενημέρωσης των Windows
 • Ιστορικό ενημερώσεων των Windows 10
 • Windows 8.1 Ενημέρωση ιστορικού
 • Ιστορικό ενημερώσεων των Windows 7