Η ενημερωμένη έκδοση του Avast επιδιορθώνει το ζήτημα αναβάθμισης των Windows 10 έκδοση 1803

Ορισμένοι χρήστες antivirus της Avast ανέφεραν μια κενή επιφάνεια εργασίας χωρίς προβλήματα με τα εικονίδια ή τα στοιχεία διεπαφής ή με την οθόνη "εκκίνησης για επιλογή διάταξης πληκτρολογίου" όταν πραγματοποίησαν την αναβάθμιση από προηγούμενες εκδόσεις των Windows 10 στην πιο πρόσφατη έκδοση των Windows 10 έκδοση 1803 που κυκλοφόρησε η Microsoft τον Απρίλιο 30, 2018.

Η Microsoft αναγνώρισε το ζήτημα στις 24 Μαΐου 2018 στο φόρουμ των καταναλωτών της εταιρείας, αλλά δεν το συνδέει ρητά με το Avast ή άλλο λογισμικό προστασίας από ιούς ή ασφαλείας που εκτελείται σε συσκευές.

Η Avast δημοσίευσε μια ενημερωμένη έκδοση για τα προϊόντα που επηρεάστηκαν χθες που επιλύει το ζήτημα σύμφωνα με την εταιρεία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τα ζητήματα προκλήθηκαν από ασυμβατότητες μεταξύ των Windows 10 έκδοση 1803 και της Avast's Behavioral Shield.

Σε συνεργασία με τη Microsoft εντοπίσαμε ένα στοιχείο της τελευταίας ενημερωμένης έκδοσης των Windows 10 1803 που είναι ασυμβίβαστη με το Avast Behaviour Shield, προκαλώντας την αποτυχία της προαναφερθείσας ενημερωμένης έκδοσης σε ορισμένες περιπτώσεις (που σχετίζονται με πρόβλημα χρονισμού, πρόβλημα συνδεσιμότητας στο Διαδίκτυο κ.λπ.).

Η Avast και η Microsoft αναγνώρισαν το ζήτημα που επέτρεψε στην Avast να διορθώσει το πρόβλημα.

Ευτυχώς, βρήκαμε έναν τρόπο να αποτρέψουμε το πρόβλημα και τώρα προωθούμε αυτόματα μια ενημέρωση VPS σε όλους τους πελάτες, που διασφαλίζουν ότι το πρόβλημα δεν συμβαίνει. Ο αριθμός VPS είναι 180524-08. όλοι οι χρήστες που εκτελούν αυτήν την έκδοση (ή αργότερα) πρέπει να είναι 100% ασφαλείς.

Οι χρήστες Avast που εκτελούν παλαιότερες εκδόσεις των Windows 10 ενθαρρύνονται να ενημερώσουν την εφαρμογή στην πιο πρόσφατη έκδοση προτού προσπαθήσουν να αναβαθμίσουν το μηχάνημα στη νέα έκδοση των Windows 10.

Μπορείτε να εκτελέσετε ελέγχους ενημέρωσης με τον ακόλουθο τρόπο:

  1. Ανοίξτε τη διεπαφή του προϊόντος Avast που χρησιμοποιείτε, π.χ. Avast Free Antivirus.
  2. Επιλέξτε Μενού> Ρυθμίσεις.
  3. Μεταβείτε στην Ενημέρωση.
  4. Επιλέξτε όλα τα κουμπιά ενημέρωσης στην οθόνη, π.χ. για τους ορισμούς των ιών και για το Πρόγραμμα.

Η ενημερωμένη έκδοση θα πρέπει να επιλύσει τυχόν κενή επιφάνεια εργασίας ή να επιλέξει το θέμα της διάταξης πληκτρολογίου που μπορεί να αντιμετωπιστεί χωρίς αυτήν.

Σημείωση : Συνιστάται να δημιουργήσετε ένα αντίγραφο ασφαλείας του συστήματος προτού εκτελέσετε την αναβάθμιση μόνο για κάθε περίπτωση. Ένα αντίγραφο ασφαλείας σας επιτρέπει να επιστρέψετε στην προηγούμενη έκδοση των Windows χωρίς να χρειάζεται να βασίζεστε σε λειτουργίες επαναφοράς των Windows που δεν λειτουργούν συνεχώς. Επίσης, μπορείτε να καταργήσετε την εγκατάσταση του Avast προτού εκτελέσετε την αναβάθμιση και να εγκαταστήσετε ξανά το λογισμικό μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αναβάθμισης.

Η Avast δημοσίευσε οδηγίες για πελάτες που έχουν ήδη δοκιμάσει την αναβάθμιση και αντιμετωπίζουν μπλε οθόνη ή άλλα ζητήματα που προκαλούνται από την ασυμβατότητα.

Ανατρέξτε σε αυτήν την ανάρτηση για οδηγίες. Σημειώστε ότι απαιτείται να εξακολουθείτε να έχετε πρόσβαση σε λειτουργικό Η / Υ, όπως σας ζητείται να κάνετε λήψη των μέσων εγκατάστασης των Windows 10 που χρειάζεστε για να επιλύσετε το ζήτημα. (μέσω Deskmodder)

Τώρα εσείς : όπου επηρεάσατε από τυχόν σφάλμα που παρουσιάστηκε πρόσφατα από τις ενημερώσεις των Windows;